Ouderraad

De ouderraad (OR) heeft tot doel de ouders bij de school te betrekken en het schoolplezier voor de kinderen te bevorderen.
De ouderraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende commissies.
Zo zijn er: de onderwijs-, de pr-, de feest-, de verkeers- en de sportcommissie.
In de commissies organiseren ouders en leerkrachten samen activiteiten en denken mee over diverse onderdelen.
Lees hier de informatie betreffende de verschillende commissies.

De huidige ouderraad bestaat uit twee ouders;
 • Jelena Veldhuizen
 • Linda Wassink
 • Leoni Pol (penningmeester)
 • En een teamlid;
 • Ariënne van Wijk

 • Alle vergaderingen vinden plaats op een woensdagavond.

  Ouderbijdrage
  De ouderraad beheert de ouderbijdrage, die gevormd wordt uit vrijwillige bijdragen van de ouders. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten en zaken betaald, die de ouderraad namens de ouders (voor de kinderen!)organiseert. Onder andere de schoolreisjes, vieringen met feestdagen, busvervoer (bezoek door kinderen aan evenementen en voorstellingen), en een jaarlijkse bijdrage voor de mediatheek.

  Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. 

  De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt op de jaar vergadering van de ouderraad door de ouders vastgesteld. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage voor de groepen 1 t/m 7 vastgesteld op € 50 per kind. Groep 8 betaalt € 25 en t.z.t. ontvangen ze een aparte rekening m.b.t. het kamp. Kinderen die na 1 januari 2020 instromen betalen 65% van het voorgenoemde bedrag.
  Het rekeningnummer is NL11 INGB 0007652637 t.n.v. Oudervereniging openbare basisschool De Border. 

  Belangrijke informatie over het innen van de ouderbijdrage leest u hier.

  Heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen, dan kunt u contact op nemen met or.border@meerkring.nl

  OBS De Border
  Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
  OBS De Border
  Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
  OBS De Border
  Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

  Contact

  OBS De Border
  Watersteeg 87
  3824 EL  Amersfoort

  Tel.: 033 4565307
  E-mail: info.border@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

  Stichting

  OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl
  Lees verder