De Vreedzame School

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

De Border is een Vreedzame School.

De Vreedzame School is een programma voor het verbeteren van de omgang met elkaar en het op een informele manier leren ontwikkelen van en trainen in democratisch burgerschap.
De klas en de school worden gezien als een leefgemeenschap waarin de kinderen kunnen oefenen met vaardigheden waardoor zij competenties ontwikkelen die nodig zijn voor het deelnemen aan onze democratische samenleving. Conflicthantering staat hierbij centraal.

Leerling-participatie speelt een grote rol binnen het programma; Kinderen worden gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen. Hierdoor voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar én voor de gemeenschap, maar ook leren zij open te staan voor elkaars verschillen en deze vooral te respecteren!
Door het programma waarmee de kinderen wekelijks werken, raken zij vertrouwd met de verschillende thema’s die worden aangeboden.

Met De Vreedzame School werken we dagelijks aan onder andere de volgende leerling-competenties:

Overleg, menings- en besluitvorming
• Een standpunt hebben, ervoor opkomen en openstaan voor die van anderen
• Bereid zijn om van standpunt te veranderen en het sluiten van compromissen
• Debatteren en argumenteren

Omgaan met conflicten
• Inzicht in en kennis van conflictoplossing
• Onderhandelen en verplaatsen in de positie van anderen
• Vermijden van fysiek of mentaal geweld
• Kennis van mediatie en het omgaan met mediatievaardigheden
• Omgaan met boosheid in conflictsituaties

Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap
• Verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor elkaar, de klas, de school en de omgeving
• Meepraten en meedenken (participatie)
• Aan de regels houden
• Samenwerking en behulpzaamheid

Openstaan voor verschillen
• Aanpassen aan andermans regels en gewoonten
• Tolerantie voor ieders godsdienst, levensstijl, cultuur en meningsuiting
• Verschil kennen tussen vooroordeel en oordeel
• Kennis van en respect voor levensbeschouwelijke stromingen

Democratische geletterdheid
• Kennis van democratische instituties zoals de Tweede Kamer en de grondwet
• Kennis van democratische spelregels (rechten en plichten)
• Kennis van democratische principes zoals verkiezingen en vertegenwoordiging
• Rol van de media in een democratie

Voor meer informatie:

De Vreedzame School

Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen