Disclaimer

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:
OBS De Border zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. OBS De Border kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. OBS De Border is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. OBS De Border kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. OBS De Border is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. OBS De Border heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. OBS De Border kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. OBS De Border is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

De website obsdeborder.nl is eigendom van OBS De Border. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden, behoren toe aan obs De Border. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OBS De Border worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen