Klassenouder

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

De leerkrachten van onze school hebben ondersteuning van klassenouders. De klassenouder is ouder van een kind uit de betreffende klas. De klassenouder ondersteunt de leerkracht met organisatorische taken. Te denken valt aan het betrekken/werven van ouders bij activiteiten in de klas, waar extra handen nodig zijn. Bijvoorbeeld leesouders, computerouders, hulp bij creatieve vakken, enz. Ook kan de klassenouder andere ouders betrekken bij activiteiten, buiten het lesprogramma om.

De school benadert ouders via het weeknieuws om zich op te geven voor het klassenouderschap. Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van 1 schooljaar maar kan met wederzijds goedkeuren eventueel worden verlengd. Per klas zijn er 1 of 2 klassenouders. Lees meer in het protocol voor klassenouder.

Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen