Engelse taal

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Algemeen:
Op basis van onze missie en visie en gelet op de uitgesproken wensen van ouders en leerkrachten heeft De Border gekozen voor het vroegtijdig vreemde taalonderwijs Engels. Vanuit het schoolconcept ‘School in de (digitale) wereld’ beschouwen wij het geven van Engels taalonderwijs in al onze groepen als één van de middelen om de toenemende internationalisering en digitalisering van de wereld verder uit te werken.

Ontvankelijkheid van leerlingen: De taalgevoelige leeftijd van kinderen ligt tussen het 4de en 7de levensjaar, dus vroeg starten met het leggen van de basis voor het leren van een vreemde taal vinden wij een groot voordeel van vroegtijdig vreemde taalonderwijs . In deze jaren leren de kinderen een taal op een spontane en speelse manier.

Overwegingen:
Wereldburgerschap:  De beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via de nieuwe media. Binnen ons concept ‘School in de (digitale) Wereld’  willen wij, gebruik makend van de nieuwe sociale media, de komende jaren contact  gaan leggen met scholen buiten ons land. In veel landen is de voertaal Engels. Door onze leerlingen al jong te leren communiceren in het Engels stellen wij onze leerlingen in staat ook daadwerkelijk met kinderen op deze scholen in andere landen te communiceren.

Motivatie van de leerlingen:  In de sociale omgeving en in het schoolleven van de leerlingen van de basisschool is zoveel ‘Engelse input’, dat we deze kunnen benutten en uitbreiden. De leerlingen zijn heel gemotiveerd om Engels te leren en ook de ouders van de leerlingen zijn enthousiast.

Werkwijze en doel:
Op De Border wordt in alle groepen van de school aandacht besteed aan het Engelse taalonderwijs aan de hand van de methode ‘Take it easy’, die overigens voornamelijk gebruik maakt van de digitale hulpmiddelen.
Wij willen dat leerlingen met een hoog Engels luister- en spreekvaardigheidsniveau  bij ons uitstromen. Het moet mogelijk  zijn om, in het kader van wereldburgerschap, contacten te leggen met andere scholen buiten de landsgrenzen en leerlingen van de scholen via de sociale media met elkaar te laten communiceren.

Hiermee komen wij tot de volgende doelstellingen:

  • De leerlingen kunnen eenvoudige gesprekken volgen en voeren.
  • De leerlingen kunnen met leeftijdsgenoten in de Engelse taal communiceren.
  • De leerlingen kunnen informatie verwerven uit eenvoudig gesproken en geschreven Engelse teksten.
  • De kinderen zijn in staat in het Engels informatie te vragen of te geven over eenvoudige onderwerpen.
  • De leerlingen hebben een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in de Engelse taal.
  • De leerlingen kunnen woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden opzoeken met behulp van een woordenboek.
  • De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen