Organisatie

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

De Border heeft dit schooljaar 12 groepen, onderverdeeld in een onderbouw (groepen 1 t/m 3)  en bovenbouw (groepen 4 t/m 8). In de beide bouwen overleggen de leerkrachten met elkaar over onder andere nieuwe thema’s, resultaten van leerlingen, het onderwijsprogramma en de te bieden hulp aan leerlingen. Leerlingen op De Border zitten in de klas met leeftijdsgenootjes. Er wordt gewerkt met eigentijdse leermethoden. Voor elk leerjaar is op basis van deze methoden basisleerstof vastgesteld. Per vakgebied staat dit beschreven in het groepsplan.

Op De Border wordt in alle groepen van de school aandacht besteed aan het Engelse taalonderwijs aan de hand van de methode Take it easy. Deze methode maakt voornamelijk gebruik van de digitale hulpmiddelen. Meer informatie kunt u hier lezen. Naast de zaakvakken (denk hierbij o.a. aan aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur) hebben ook expressievakken als muziek, handvaardigheid, tekenen en dramatische vorming onze aandacht. De vakleerkracht muziek werkt hierbij samen met de groepsleerkracht. Tevens krijgen kinderen in groep 6 en 7 de mogelijkheid om levensbeschouwelijk onderwijs (een keuze uit godsdienst- of humanistisch vormend onderwijs) te volgen. Voor het vak lichamelijke opvoeding verzorgen de leerkrachten van de groepen de bewegingslessen, spelletjes en dans. Daarbij in de groepen 3 tot en met 8 in een aantal gevallen ondersteund door pabo-studenten die een gymnastiekminor volgen..

Op de donderdagmiddagen organiseren we keuzemiddagen voor de groepen 3 tot en met 8. De kinderen tekenen in op een activiteit naar keuze. Hier werken ze dan aan in blokken van twee donderdagmiddagen, in gemengde groepen (afwisselend twee weken de  groepen 3 en 4, vervolgens twee weken de groepen 5 en 6 en daarna twee weken de groepen 7 en 8.)

Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen