School in de Wereld

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Kinderen van nu groeien op in een internationaliserende, multiculturele samenleving. Respectvol kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen is een voorwaarde om goed te functioneren. Het is belangrijk dat kinderen dit ook op onze school leren. Het is niet vanzelfsprekend dat leerlingen op school kinderen (en hun ouders) met een andere achtergrond ontmoeten. Beelden over elkaar zijn vaak gebaseerd op vooroordelen. Via het project School in de Wereld proberen we deze beelden te nuanceren en vooroordelen weg te nemen. Onze school doet hieraan mee en noemt zich ‘School in de Wereld’.

Respect
Op een School in de Wereld – en dus op De Border – is iedereen evenveel waard. Pesten, uitlachen, vooroordelen en discriminatie worden bestreden. Leerkrachten, leerlingen én ouders leveren daar een bijdrage aan. Door allerlei activiteiten te organiseren besteden we aandacht aan verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Het motto is: verbreed je horizon!

Doelen
• Realiseren van ontmoeting, contact en communicatie tussen leerlingen met verschillende
achtergronden
• Leren omgaan met verschillen en bevorderen van tolerantie en onderling respect bij leerlingen, leerkrachten en ouders
• Vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij internationale vraagstukken.
• Tegengaan van vooroordelen en negatieve beeldvorming.
• Bijbrengen van kennis over de diverse achtergronden van mensen in en buiten Nederland.

Achtergrond
De samenleving internationaliseert in toenemende mate. Het onderwijs heeft de opdracht om te werken aan actief burgerschap en sociale integratie. Onze leerlingen krijgen daardoor, naast kennis en vaardigheden, ook universele waarden zoals respect en tolerantie bijgebracht. Wij vinden dit belangrijk en besteden hier al op allerlei manieren aandacht aan.

Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen