Medezeggenschapsraad

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. Zij houdt zich ook bezig met het beleid van de school.

Het belangrijkste doel van medezeggenschap is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. Hierbij hebben ouders advies- of instemmingsrecht in de school. Dit is wettelijk geregeld. Het kan gaan om onderwerpen als het schoolplan, de consequenties van bezuinigingsmaatregelen, het onderhoud van het schoolgebouw en de verkeersveiligheid bij de school.

De MR bestaat uit leden die door de ouders gekozen worden en leden uit het team van leraren. MR-leden hebben voor twee jaar zitting in de raad.

De vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom voor het bijwonen van vergaderingen. Deze vinden over het algemeen plaats in de teamkamer om kwart voor acht. Laat u van te voren even weten of u komt, dan houdt de MR daar rekening mee.

De huidige MR bestaat uit drie ouders en twee teamleden.

De MR-vergaderingen van schooljaar 2017-2018 vinden plaats op onderstaande data. De vergaderingen starten om 19:30 uur en eindigen om 21:15 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. De agenda vindt u op deze pagina, enkele dagen voor een vergadering  Zodra een vergadering heeft plaatsgevonden treft u onderstaand ook een link aan naar het verslag van die avond.

04-09-2017
02-10-2017
27-11-2017
05-02-2018
26-03-2018
14-05-2018
Maandag 25-06-2018

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015-2016

Maria SpreeuwenbergDe Olifantengroep (groep 1/2B), secretaris MR

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Marijke van EsDe Papegaaiengroep (groep 1/2A), De Olifantengroep (groep 1/2B) en groep 4

Groep 4 maandag
Groep 1/2B dinsdag
Groep 1/2A donderdag, vrijdag

Irma Boonouder

voorzitter

Audrey van den Bergouder
Esther Koudijsouder
Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen