Medezeggenschapsraad

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. Zij houdt zich ook bezig met het beleid van de school.

Het belangrijkste doel van medezeggenschap is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. Hierbij hebben ouders advies- of instemmingsrecht in de school. Dit is wettelijk geregeld. Het kan gaan om onderwerpen als het schoolplan, de consequenties van bezuinigingsmaatregelen, het onderhoud van het schoolgebouw en de verkeersveiligheid bij de school.

De MR bestaat uit leden die door de ouders gekozen worden en leden uit het team van leraren. MR-leden hebben voor twee jaar zitting in de raad.

De vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom voor het bijwonen van vergaderingen. Deze vinden over het algemeen plaats in de teamkamer vanaf  19:30 uur. Laat u van te voren even weten of u komt, dan houdt de MR daar rekening mee.

De huidige MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden.

De MR-vergaderingen van schooljaar 2018-2019 vinden plaats op onderstaande data. De vergaderingen starten om 19:30 uur en eindigen om 21:15 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. De agenda vindt u op deze pagina, enkele dagen voor een vergadering  Zodra een vergadering heeft plaatsgevonden treft u onderstaand ook een link aan naar het verslag van die avond.

25-06-2018
04-09-2018
08-10-2018
13-11-2018
16-01-2019
14-02-2019
18-03-2019
16-04-2019
20-06-2019

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018

Laurine RegtuitGroep 8A, MR-lid

maandag t/m vrijdag

Naoual Bachttourouder
Irma Boonouder

voorzitter

Esther Koudijsouder
Audrey van den Bergouder
Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen