Ouderraad

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

De ouderraad (OR) heeft tot doel de ouders bij de school te betrekken en het schoolplezier voor de kinderen te bevorderen.

De ouderraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende commissies. Zo zijn er: de onderwijs-, de pr-, de feest-, de verkeers- en de sportcommissie. In de commissies organiseren ouders en leerkrachten samen activiteiten en denken mee over diverse onderdelen. Lees hier de informatie betreffende de verschillende commissies. De huidige ouderraad bestaat uit drie ouders en twee teamleden. Alle vergaderingen vinden plaats op woensdagavond. Daarnaast is er een Handboek Ouderraad OBS De Border beschikbaar, waarin alle ouderactiviteiten van de school zijn beschreven.

Ouderbijdrage
De ouderraad beheert de ouderbijdrage, die gevormd wordt uit vrijwillige bijdragen van de ouders. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten en zaken betaald, die de ouderraad namens de ouders (voor de kinderen!)organiseert. Onder andere de schoolreisjes, vieringen met feestdagen, busvervoer (bezoek door kinderen aan evenementen en voorstellingen), en een jaarlijkse bijdrage voor de mediatheek.
De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt op de jaar vergadering van de ouderraad door de ouders vastgesteld. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage voor de groepen 1 t/m 7 vastgesteld op € 50 per kind. Groep 8 betaalt € 25 en t.z.t. ontvangen ze een aparte rekening m.b.t. het kamp. Kinderen die na 1 januari 2019 instromen betalen 65% van het voorgenoemde bedrag.
Het rekeningnummer is NL11 INGB 0007652637 t.n.v. Oudervereniging openbare basisschool De Border. Heeft u vragen op- en/of aanmerkingen, dan kunt u contact op nemen met or.border@meerkring.nl.

Belangrijke informatie over het innen van de ouderbijdrage leest u hier.

Jaarverslag ouderraad en oudercommissies 2017-2018

Ariënne van WijkGroep 3

Groep 3 woensdag, donderdag, vrijdag

Marijke van EsDe Papegaaiengroep (groep 1A) en de Olifantengroep (groep 1B)

Groep 1A maandag, dinsdag
Groep 1B woensdag, vrijdag

Ramona Kievitouder

Feestcommissie

Rutger van den Bergouder

Penningmeester

Esther Binnekampouder
Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen