Partners

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

De Border huisvest en werkt samen met onderstaande partners:

Gevestigd in basisschool De Border, heet peuters van 2 tot 4 jaar welkom. Op de voorschool spelen kinderen heerlijk met leeftijdsgenootjes. Dat is leuk en ook heel leerzaam: door samen te spelen leren kinderen rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op hun beurt wachten... Allemaal vaardigheden die ze op de basisschool en in hun verdere leven goed kunnen gebruiken.
De SKA werkt op al haar kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen met voorschoolse educatieve methodes. Spelenderwijs wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Aan de hand van thema’s begeleiden de pedagogisch werkers de kinderen in hun spel en bieden zij activiteiten aan. De inbreng van de kinderen zelf is daarbij heel belangrijk. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen.

Klik hier voor meer informatie.
Alvast eens een kijkje nemen op een voorschool van de SKA?
Bel voor een afspraak: 033 - 470 13 03.

In onze school bevindt zich de voor- en buitenschoolse opvang ‘De Waterval’ van de SKA. In onze basisschool hebben zij een gezellige eigen huiskamer met verschillende speelhoeken. De SKA gebruikt ook andere ruimtes in de school zoals de speelzaal en het plein.

De Naschoolse opvang biedt opvang aan kinderen van 4 - 12 jaar van basisscholen De Malelande, De Wonderboom en De Border. Ze vangen kinderen van deze scholen ook op bij andere bso's in Nieuwland/Calveen. In de vakantie vindt de opvang vaak op één locatie plaats. Na school wordt er eerst iets gedronken, de kinderen vertellen over hun belevenissen en dan wordt er gekeken wie waar zin in heeft. In de huiskamer samen lezen of muziek luisteren op de bank? Of liever kokkerellen in het keukentje? Of wat denk je van verkleden, knutselen, met de poppen spelen of... gewoon even lekker niets doen?!
Adres: Watersteeg 87 3824 EL Amersfoort 033 - 277 63 69
De Waterval
Zit uw kind op één van deze basisscholen in Nieuwland, dan kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang op de Waterval op maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende vraag gaan wij ook op andere ochtenden open. De kinderen kunnen vanaf 7.30 uur gebracht worden. Wij zorgen ervoor dat de kinderen veilig naar school gebracht worden; de jongsten tot in het klaslokaal.
Adres: Watersteeg 87 3824 EL Amersfoort 033 - 277 63 69
De Waterval
Bij de buitenschoolse opvang van Partou kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige, liefdevolle omgeving. Het is een ontspannen plek waar kinderen samen met leeftijdgenootjes genieten van hun vrije tijd. Hier delen ze geheimen met vrienden, ontdekken ze spelenderwijs de wereld en ontwikkelen een eigen mening. 

Aan beweging geen gebrek bij ons. Zowel binnen als buiten kan uw kind deelnemen aan veel sport- en spelactiviteiten. Even niet sporten? Dat kan natuurlijk ook. Binnen lekker verkleden of iets bouwen, een spelletje spelen of een boekje lezen... of spelen in speeltuin ‘De Draak’… bij ons heeft uw kind mogelijkheden te over!

De bso is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar die naar de basisschool gaan:
in de reguliere schoolvakanties
op studiedagen
Als de school is afgelopen halen de pedagogisch medewerkers de kinderen op en zorgen ervoor dat ze veilig aankomen bij de Partou-locatie ‘Watersteeg 87’ in De Border.

www.partou.nl/watersteeg
Meer weten? Bel met de klantenservice: 088 23 57 500 

Geopend op: maandag, dinsdag en donderdag.

De Border is een samenwerkingsverband aangegaan met logopediepraktijken Amersfoort. Dit betekent in de praktijk dat wij op woensdag en vrijdag een logopediste in school hebben. Deze logopedisten werken nauw samen met de leerkrachten van De Border.
Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen van en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Waarbij het doel is om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De logopedisten zijn beschikbaar via telefoon, email, mailadres: info@logopediepraktijken-amersfoort.nl en op school zelf. Logopedische behandelingen zijn in principe individueel, groepsafspraken vinden plaats op verzoek.  Alle logopedische behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar wanneer er een verwijzing van de (huis)arts/specialist is. Voor kinderen geldt 100% vergoeding.
Voor meer informatie klikt u op de volgende link  logopediepraktijken-amersfoort.nl  of mailt u naar info@logopediepraktijken-amersfoort.nl
Opdidakt/E-vizier helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij. We doen onderzoek naar leerontwikkeling, zoals (ernstige, enkelvoudige) dyslexie, dyscalculie en intelligentie en naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals aandacht en concentratie (ADHD), (faal)angst of autisme. Daarnaast bieden we diverse vormen van begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Doordat we alle zorg onder één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen perfect op elkaar afstemmen.
 
We hebben een behandellocatie op OBS De Border. Wekelijks begeleiden we hier kinderen met dyslexie. Op deze manier blijven de kinderen in een vertrouwde omgeving en is intensief contact met de intern begeleider of leerkracht mogelijk. Bent u benieuwd naar wat we voor uw kind kunnen betekenen? Spreek ons gerust aan of neem vrijblijvend contact op via 033 203 70 18. Bezoek ook onze website evizier.nl
JIJ onderwijsadvies is een groep samenwerkende orthopedagogen/ GZ-psychologen met ruime ervaring in het onderwijs. Wij bieden consultatie, onderzoek en begeleiding, aan kinderen en opvoeders, op het gebied van leren en gedrag. JIJ onderwijsadvies richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-16 jaar. Gesprekken of onderzoek kunnen plaatsvinden in onze praktijkruimte in Leusden maar kan desgewenst ook op school  gebeuren. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: jijonderwijsadvies.nl.
In ons gebouw bevindt zich tevens de praktijk van beeldende vaktherapeute Marlon Gering.
Marlon - Beeldende vaktherapie biedt therapie, coaching en begeleiding van voornamelijk kinderen met diverse (gedrags)problematiek. Een behandeling bij Marlon - Beeldende vaktherapie is altijd maatwerk. In samenwerking met u en uw kind wordt gekeken wat er nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kind passende werkvormen zoals tekenen, spelen en bewegen. 

U kunt vrijblijvend kennis maken met Marlon op de dinsdagen in het Cultuurlokaal van de Border of kijk op haar site www.vaktherapiemarlon.nl

Marlon - Beeldende vaktherapie is onderdeel van Meerkring Vaktherapie; een samenwerking tussen verschillende vaktherapeuten en Stichting Meerkring. Samen wordt gestreefd naar een situatie waarbinnen het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Contact
Voor meer informatie gaat u naar praktijkindebuurt.nl of neem contact op via marlon@vaktherapiemarlon.nl
06-14569565

Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen