Partners

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

De Border huisvest en werkt samen met onderstaande partners:

SKA Kinderopvang en De Border vormen vanaf september 2018 samen een kindcentrum. Met basisschool, bso, speelleergroep én een nieuw kinderdagverblijf! Een geweldige plek voor kinderen van 0-12 jaar!

Klik hier voor meer informatie. Of lees de brochure.
Alvast eens een kijkje nemen bij de kinderopvang van SKA?
Bel voor een afspraak: 033 - 470 13 03.

Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen
Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school
Daarom werken we als OBS De Border graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Yolanda van Putten van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met leescoördinator Liesbeth Boterman voor dat alle groepen van OBS De Border met plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma 'de Bibliotheek op school' vindt u hier.

Op de Aura-website vindt u leuke boekentips en kunt u tevens zien wat uw kind leest op school. Lees hier.

De Border is een samenwerkingsverband aangegaan met logopediepraktijken Amersfoort. Dit betekent in de praktijk dat wij op woensdag en vrijdag een logopediste in school hebben. Deze logopedisten werken nauw samen met de leerkrachten van De Border.
Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen van en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Waarbij het doel is om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De logopedisten zijn beschikbaar via telefoon, email, mailadres: info@logopediepraktijken-amersfoort.nl en op school zelf. Logopedische behandelingen zijn in principe individueel, groepsafspraken vinden plaats op verzoek.  Alle logopedische behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar wanneer er een verwijzing van de (huis)arts/specialist is. Voor kinderen geldt 100% vergoeding.
Voor meer informatie klikt u op de volgende link  logopediepraktijken-amersfoort.nl  of mailt u naar info@logopediepraktijken-amersfoort.nl
In ons gebouw bevindt zich tevens de praktijk van beeldende vaktherapeute Marlon Gering.
Marlon - Beeldende vaktherapie biedt therapie, coaching en begeleiding van voornamelijk kinderen met diverse (gedrags)problematiek. Een behandeling bij Marlon - Beeldende vaktherapie is altijd maatwerk. In samenwerking met u en uw kind wordt gekeken wat er nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kind passende werkvormen zoals tekenen, spelen en bewegen. 

U kunt vrijblijvend kennis maken met Marlon op de dinsdagen in het Cultuurlokaal van de Border of kijk op haar site www.vaktherapiemarlon.nl

Marlon - Beeldende vaktherapie is onderdeel van Meerkring Vaktherapie; een samenwerking tussen verschillende vaktherapeuten en Stichting Meerkring. Samen wordt gestreefd naar een situatie waarbinnen het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Contact
Voor meer informatie gaat u naar praktijkindebuurt.nl of neem contact op via marlon@vaktherapiemarlon.nl
06-14569565

JIJ onderwijsadvies is een groep samenwerkende orthopedagogen/ GZ-psychologen met ruime ervaring in het onderwijs. Wij bieden consultatie, onderzoek en begeleiding, aan kinderen en opvoeders, op het gebied van leren en gedrag. JIJ onderwijsadvies richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-16 jaar. Gesprekken of onderzoek kunnen plaatsvinden in onze praktijkruimte in Leusden maar kan desgewenst ook op school  gebeuren. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: jijonderwijsadvies.nl.
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. Lees verder >>

Informatie van de GGD over kinderziekten vindt u hier

Opdidakt/E-vizier helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij. We doen onderzoek naar leerontwikkeling, zoals (ernstige, enkelvoudige) dyslexie, dyscalculie en intelligentie en naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zoals aandacht en concentratie (ADHD), (faal)angst of autisme. Daarnaast bieden we diverse vormen van begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Doordat we alle zorg onder één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen perfect op elkaar afstemmen.
 
We hebben een behandellocatie op OBS De Border. Wekelijks begeleiden we hier kinderen met dyslexie. Op deze manier blijven de kinderen in een vertrouwde omgeving en is intensief contact met de intern begeleider of leerkracht mogelijk. Bent u benieuwd naar wat we voor uw kind kunnen betekenen? Spreek ons gerust aan of neem vrijblijvend contact op via 033 203 70 18. Bezoek ook onze website evizier.nl
Sinds 2015 wordt ondersteuning geboden bij de schoolopdrachten van leerlingen uit groep 7/8 en brugklassers. Dit is een groot succes, zodat zich ieder jaar steeds meer kinderen aanmelden.
Per half oktober zijn we voor het 3e schooljaar gestart en hebben wederom geweldige stagiaires, die in het kader van hun sociaal maatschappelijke stage de begeleiding verzorgen.
Onze doelgroep; leerlingen in de groepen 7/8 en brugklassers, die wat extra begeleiding nodig hebben. Wij geven voorrang aan die kinderen, waarvan de ouders de financiële middelen niet hebben om extra begeleiding te betalen.
Ons hoofddoel is samen met deze leerlingen kijken naar hun schoolopdracht en ze ondersteunen, daar waar het nodig is. Daarnaast wordt gekeken naar aanvullende oefeningen om het kind zo goed mogelijk te helpen.

Wanneer: dinsdag en woensdag (m.u.v. de schoolvakanties)
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Waar: OBS De Border, Watersteeg 87

Heeft uw kind extra begeleiding nodig bij zijn/haar schoolopdrachten en heeft u niet de financiële mogelijkheden om extra begeleiding te betalen? Meld uw kind dan aan via: guldolap@hotmail.com

Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen