Tips voor thuis

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Tips voor thuis

Download PDF

Op De Border leren de kinderen van de groep 3 lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode bestaat uit 12 kernen. Rondom de start van iedere nieuwe kern kunt u een infoblad met oudertips van ons verwachten. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u het op prijs stelt regelmatig te lezen over het leren-lezen-proces in onze groepen 3 op De Border!

 

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 1

Download PDF

Woorden en letters
Letters: i m r v s aa p e
Woorden: ik – maan – roos – vis – sok – aan – pen – en
Deze woorden en letters zult u de komende tijd terugzien in het materiaal waarmee uw kind op school werkt. Ze zijn belangrijk, omdat ze centraal staan in de voorleesverhalen én in het leesonderwijs voor de komende weken. Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters.

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 2

Download PDF

Woorden en letters
Uw kind heeft nu ongeveer drie weken leesonderwijs gevolgd en is waarschijnlijk al aan kern 2 toe. Het kan inmiddels al een aantal woorden en letters lezen. De letters van kern 1 zijn bekende letters geworden. De komende weken komen daar nieuwe letters bij met behulp van woorden die passen bij het thema: ‘Mijn lijf’.

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 3

Download PDF

Woorden en zinnen
De woorden van deze kern hebben allen betrekking op verpakkingen en voedsel. Als thema worden ‘boodschappen doen’ en ‘eten en drinken’ dan ook in alle activiteiten herkend.
De letters i – m – r – v – s – aa – p – e – t – ee – n – b – oo zijn bekende letters geworden. De letters d – ee – oe – k – ij – z komen daarbij met behulp van de woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 4

Download PDF

Nog meer nieuwe letters en woorden
De woorden lenen zich om rondom het thema ‘wonen’ en ‘bos’ allerlei activiteiten te ondernemen.
Delettersi-m-r-v-s–aa-p–e-t–ee-n–b–oo zijnbekendeletters geworden.
De letters h – e – w – o – a – u komen daarbij met behulp van de woorden: huis, weg, bos, tak, hut.

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 5

Download PDF

Moeilijke letters!
Op school is uw kind alweer met kern 5 van ‘Veilig leren lezen’ bezig.
Het kent inmiddels al heel wat letters: a – aa – b – d – e – ee – h – i – k – m – n – o – oe – oo – p – r – s – t – u – v – w – ij – z.
De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu (van reus), de j (van jas), de ie (van riem), de l (bijl), de ou (van hout) en de uu (van vuur).

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 6

Download PDF

Alle letters compleet
Uw kind is inmiddels toe aan kern 6.
Hierin leert het de laatste nieuwe letters: de g (van geit), de ui
(van uil), de au (van pauw), de f (van duif) en de ei (van het woordje ei).

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 7

Download PDF

Steeds beter lezen
In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van twee en drie lettergrepen. Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen. Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 8

Download PDF

Spontaan en creatief schrijven
Op school is uw kind inmiddels aan kern 8 toe.
Woorden met twee medeklinkers vooraan (zoals ‘zwaan’) en achteraan (bijvoorbeeld ‘kast’) komen uitgebreid aan bod. Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen: Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: ‘ga’, ‘zo’ en ‘nu’.

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 9

Download PDF

Steeds meer lettercombinaties
Uw kind maakt kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’. In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 10

Download PDF

Woorden met twee lettergrepen
In kern 10 staan vooral woorden met twee lettergrepen centraal. Uw kind leert hoe woorden als ‘moe-der’, ‘ge- luk’, ‘eer-lijk’, ‘bui-ten’, ‘ver-haal’, ‘schat-tig’, ‘schui-ven’, ‘be-doel’ en ‘hel-ling’ worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel ‘stukjes van woorden’ worden genoemd.

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 11

Download PDF

Woorden met twee en drie lettergrepen
De open lettergreep in woorden als ‘va-der’,’be-ren’, ‘lo-pen’, en ‘mu-ren’ werd al kern 10
geoefend. De kinderen starten vanuit de eenlettergrepige woorden met een open eindlettergreep: ja, zo, nu. Daar maken zij
woorden mee zoals: ja – jaren, zo – zomer.

Groep 3 leert lezen, oudertips kern 12

Download PDF

De laatste loodjes
Kern 12 is de laatste kern van Veilig Leren Lezen in groep 3. Met deze
kern sluiten kinderen het aanvankelijk lezen af. Dat is de fase, waarin
kinderen de basis krijgen aangeboden waarop ze in het voortgezet
lezen verder gaan

Valt je iets op?
Sluiten

Deze website is nieuw!

Valt je iets op? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier

Nieuwe site
Bezig met versturen